nieuws

Grote verwarring over nieuwe brandstofstickers

Gebruik

De afgelopen weken is er grote verwarring ontstaan over de nieuwe brandstofstickers die sinds afgelopen vrijdag verplicht zijn geworden bij tankstations. Volgens NOVE komt dat vooral door verkeerde berichtgeving. Het gaat niet om vervanging van de oude namen: die blijven gewoon bestaan.

Grote verwarring over nieuwe brandstofstickers

Nieuwe labels zijn geen vervanging van oude namen

Sinds afgelopen vrijdag zijn nieuwe stickers verplicht bij alle tankstations. Máár, deze nieuwe brandstoflabels zijn géén vervanging van de oude namen, wat helaas veel mensen en media in eerste instantie wel dachten. Zo werd er gesteld dat namen voor diesel en benzine zouden komen te vervallen en vervangen zouden worden door nieuwe benamingen als E5 en B7. Bovendien werd aangenomen dat de termen E95 werden gewijzigd in E5 en E98 in E10. “Volstrekt verkeerde interpretatie” , aldus Erik de Vries, directeur van NOVE, brancheorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren, die gezamenlijk zo’n 1.300 tankstations exploiteren. “Vanaf het begin is NOVE betrokken geweest bij de totstandkoming en invoering van de stickers, mede via onze Europese koepelorganisatie UPEI.

Maximale percentage toegevoegde biobrandstoffen

De nieuwe stickers vervangen geen oude benamingen (die vaak met marketing te maken hebben), maar zeggen iets over het maximale percentage biobrandstoffen dat is toegevoegd aan de brandstof. (Biocomponent uit HVO telt daarvoor overigens niet mee wanneer deze aan de EN590 specificatie voldoet.)

Namen E95 en E98 blijven gewoon bestaan

Omdat er steeds meer brandstofvarianten komen, heeft de Europese commissie, in overleg met betrokken brancheorganisaties, besloten om uniforme stickers verplicht te stellen, zodat de weggebruiker in de hele EU weet of een bepaalde brandstof geschikt is voor zijn of haar voertuig. Dat is weer belangrijk omdat niet alle motoren geschikt zijn voor brandstoffen met een hoger percentage biobrandstof. Het staat dus los van termen als E95 of E98 (die iets zeggen over het octaangetal in een benzine). Die namen zullen dus gewoon blijven bestaan.

Volgend jaar maximaal 10 procent biobrandstof verplicht

Volgend jaar na de zomer zal benzine met maximaal 10% bijmenging van biobrandstof (ethanol) verplicht worden in Nederland. Voor met name oudere voertuigen met een benzinemotor is deze brandstof niet altijd geschikt. Die moeten benzine blijven tanken met maximaal 5% biobrandstof er in. De brandstofsector heeft toegezegd aan overheid en ANWB dat deze brandstof voorlopig nog ruim beschikbaar blijft.

Reageer op dit artikel