nieuws

Chauffeurs van bedrijfswagens rijden vaker onveilig

Gebruik

Chauffeurs van bedrijfswagens rijden ten opzichte van vorig jaar vaker onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Verizon Connect en onderzoeksbureau Panelwizard onder 816 bestuurders van bedrijfswagens.

Chauffeurs van bedrijfswagens rijden vaker onveilig

Uit het onderzoek komt naar voren dat vier op de tien bestuurders (41 procent) regelmatig agressief optrekt bij stoplichten, terwijl dit vorig jaar nog maar een derde (33 procent) was. Ook rijdt ruim een op de drie (37 procent) weleens te hard binnen de bebouwde kom – tegenover 34 procent vorig jaar. Buiten de bebouwde kom overtreedt zelfs meer dan de helft weleens de snelheidslimiet: 56 procent van de bestuurders geeft aan hier weleens harder te rijden dan toegestaan, tegenover 50 procent in 2017.

Te hard rijden simpelweg niet in de gaten

Bijna de helft van de ondervraagden (44 procent) geeft toe het te hard rijden simpelweg niet in de gaten te hebben. Daarnaast rijdt 42 procent van de bestuurders van bedrijfswagens te hard om zich aan te passen aan het overige verkeer. Haast (35 procent) en de angst om te laat te komen (26 procent) worden ook genoemd als een excuus om te hard te rijden. Iets minder dan een op de vijf bestuurders (18 procent) heeft in de bedrijfswagen een andere rijstijl dan in de privéauto en bijna een op de acht (12 procent) rijdt altijd te hard, zowel in de bedrijfsauto als in zijn privévoertuig.

• 37 procent rijdt weleens te hard binnen de bebouwde kom
• buiten de bebouwde kom is dat zelfs 50 procent
• 41 procent trekt weleens agressief op bij stoplichten

Kwart gebruikt telefoon niet altijd hands free

Naast te hard rijden houden de bestuurders van bedrijfswagen er ook op andere vlakken een onveiliger rijstijl op na. Zo geeft meer dan een kwart van de ondervraagden (28 procent) aan zijn telefoon niet altijd handsfree te gebruiken tijdens het rijden, in 2017 was dit nog 25 procent. Verder kreeg een derde (33 procent) van de ondervraagden boetes voor het rij- of parkeergedrag.

Realistisch planning aan bestuurder meegeven

Jan Willem Doornbos van Verizon Connect: “Het is opvallend om te zien dat bestuurders van bedrijfswagens er nog altijd een onveilige rijgewoonte op nahouden. Bedrijfswagens, en ook de werknemers, zijn voor bedrijven een waardevolle investering, dus is het belangrijk om dit onveilige rijgedrag terug te dringen. Het is dan ook erg belangrijk om inzicht te krijgen in de rijstijl van werknemers. Daarnaast speelt een realistische planning een belangrijke rol. Want hoewel haast natuurlijk geen excuus is voor te hard rijden, blijkt uit het onderzoek dat dit wel degelijk vaak speelt onder bestuurders.”

Maak onderwerp bespreekbaar

Gezien de onderzoeksresultaten met betrekking tot ongewenst rijgedrag, is het volgens Doornbos duidelijk dat bedrijven aanzienlijke verbeteringen kunnen boeken door het onderwerp in de organisatie bespreekbaar te maken. “In sommige organisaties gebeurt dat ook al. Zo blijkt uit ons onderzoek dat 17 procent van de bedrijven werknemers weleens aanspreekt op niet-duurzaam rijgedag. 14 procent doet dat door werknemers inzicht te geven in hun rijgedrag, en 10 procent voert een campagne om het bewustzijn onder werknemers te verhogen. En hoewel die cijfers hoopgevend zijn, zouden die percentages, gezien de overige cijfers, een stuk hoger kunnen liggen.”

Reageer op dit artikel