artikel

Rekeningrijden: een goed plan, of niet?

Gebruik

We willen er het liefst niet over horen: rekeningrijden. Maar termen als ‘eerlijk betalen voor mobiliteit’, ‘betalen naar gebruik’ en ‘verhandelbare spitsrechten’ duiken weer op. In 2009 werd rekeningrijden nog onder luid gejuich afgeserveerd, maar nu komt het terug op de agenda. Is dat een goede ontwikkeling?

Rekeningrijden: een goed plan, of niet?

Bij rekeningrijden, ook wel kilometerheffing genoemd, betaal je belasting voor hoeveel je je auto daadwerkelijk gebruikt. Dat kan door een heffing per kilometer, bijvoorbeeld door middel van benzine-accijns. Of door een heffing gekoppeld aan het gebruik op een bepaalde weg (eventueel op een bepaald tijdstip), zoals bij tolwegen. Specifiek voor Nederland wordt rekeningrijden gekoppeld aan het verlagen van de belastingen op het aanschaffen en bezit van de auto.

Over naar een ander systeem

Negen jaar geleden werden de voorstellen voor het rekeningrijden nog afgewezen, maar de discussie laait weer op. In een recent artikel in het Financieele Dagblad zegt transportprofessor Bert Van Wee: “Rekeningrijden is effectiever dan alle andere maatregelen; het moet echt haalbaar zijn om de files daardoor met twintig tot vijftig procent te verminderen”. Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging denkt mee met de overheid: “Tegen 2025 zijn elektrische auto’s, waarvoor de aanschafbelasting BPM niet geldt, niet langer duurder dan benzine- of dieselauto’s. Dat betekent dat de BPM-inkomsten verder dalen. Ook de accijns op fossiele brandstoffen zal steeds minder geld in het laatje brengen, dus we moeten wel naar een ander systeem toe.”

Aan de mobiliteitstafel

Bij een kilometerheffing worden nieuwe auto’s goedkoper in aanschaf en oude duurder in gebruik. Oude auto’s zullen dus eerder naar het buitenland verdwijnen en er zullen meer nieuwe verkocht worden. Wie beseft dat de RAI Vereniging de auto-importeurs vertegenwoordigt, snapt waarom voorzitter Steven van Eijck zo’n hartstochtelijk voorstander is van rekeningrijden. Aan de ‘mobiliteitstafel’ – die moet nadenken over plannen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen – wordt rekeningrijden zelfs als oplossing gezien voor minder CO2-uitstoot.

Meer weten?

Onze collega’s van AMT schreven een uitgebreid artikel over wat er gebeurt als rekeningrijden wordt ingevoerd en wat de eventuele voordelen zijn. Want door het invoeren kunnen buitenlanders die ons land bezoeken ook meebetalen, komt er een einde aan de BPM-fraude en wordt er eerlijk betaald voor mobiliteit.

Wat vind jij: is het een goed idee?

Reageer op dit artikel