artikel

Verbeter je driving skills

Gebruik

Schrik niet: in Europa zijn verkeersongevallen de belangrijkste doodsoorzaak van jonge mensen. Rond de start van het schoolseizoen, waar we nu middenin zitten, is er zelfs sprake van een verdubbeling* van het aantal ongevallen onder 12-jarigen! Dat getal móet omlaag. Ford organiseert daarom het event ‘Driving Skills for Life’. Wij spraken met Sebastiaan van de Pol van Ford Nederland B.V. en Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland over het belang van een rijvaardigheidstraining voor jonge bestuurders.

Verbeter je driving skills

Europese steden worden steeds voller en de manier waarop we ons bewegen verandert. Meer mensen gaan fietsen en verschillende weggebruikers moeten de weg daardoor met elkaar delen. Maar… we kunnen het blijkbaar niet altijd even goed opbrengen om begrip voor die andere weggebruiker te hebben. En dat kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Met alle gevolgen van dien.  

Driving Skills for Life 

Om jonge bestuurders bewust te maken van de risico’s op de weg, organiseert Ford op 28, 29 en 30 september 2018 in Lelystad voor de vierde keer in Nederland Driving Skills for Life (DSFL). Dat is een gratis rijvaardigheidstraining, speciaal voor jonge automobilisten tot 24 jaar. Onder leiding van deskundige rijinstructeurs leer je onder andere het herkennen van risico’s, wat de impact is van snelheid op je remafstand en wat het gevolg is van afleiding in het verkeer. En dat is nét even iets meer dan wat je tijdens je gewone rijlessen leert. 

Share the road 

Dit jaar is het thema van DSFL ‘Share the Road’, om extra begrip tussen jou als automobilist en fietsers te creëren. Want juist daar gaat het vaak mis… “We organiseren ‘Driving Skills For Life’ nu voor de vierde keer”, vertelt Sebastiaan van de Pol, PR Ford Nederland. “De eerste edities gingen over drank, drugs en met een kater deelnemen aan het verkeer. Nu pakken we een compleet ander onderwerp beet, namelijk het gedrag in het verkeer tussen fietsers en automobilisten. We geloven er in dat iedereen er baat bij heeft als meer mensen op een veilige manier vaker gaan fietsen. En dus willen wij bijdragen aan die veiligheid door het begrip tussen fietsers en automobilisten te verhogen.” 

Voor wie is het Ford DSFL event interessant? 

“Het event is er voor alle jonge automobilisten”, zegt Sebastiaan. “Je kan deelnemen om nog beter te worden dan je al bent, maar ook als je bijvoorbeeld onzeker bent over je rijgedrag. Op een hele leuke, ongedwongen manier worden een aantal vaardigheden behandeld. Zoals bijvoorbeeld een noodremactie. Bijna niemand heeft dat gehad tijdens het behalen van het rijbewijs, maar het is zo goed om een keer een noodremactie te hebben uitgevoerd voordat het écht een keer nodig is. Daarnaast gaat het om bewustwording. We praten over dingen die je vooral niet moet doen in die auto, maar laten je vervolgens ook ervaren waaróm je dat niet moet doen.”  

En daar is een speciaal event voor nodig… 

“Door het te ervaren, blijft het beter hangen. Je kan wel iets presenteren en de mensen als soort schoolmeester toespreken, maar dat werkt niet. Als je zelf tijdens de training kegels omver rijdt omdat je naar een foto op je telefoon keek, leer je veel meer. En hetzelfde geldt voor die noodremactie. We kunnen wel zéggen dat er veel remwegverschil zit tussen 30 km/h en 50 km/h, maar pas als je de noodremactie bij beide snelheden doet, zie je wat de daadwerkelijke impact is. En dan kan je wel bedenken wat er in die extra meters allemaal mis had kunnen gaan.” 

Maar als het zo belangrijk is, waarom geldt er voor het event dan een leeftijdsgrens? 

“Ons evenement duurt een halve dag per sessie. Wil je gedragsverandering in zo’n kort tijdsbestek realiseren, dan moet je dat doen bij mensen die nog niet een heel ingesleten patroon hebben van ervaringen. Want hoe langer jij je rijbewijs al hebt, hoe meer jij bepaalde routines hebt ontwikkeld die steeds lastiger te doorbreken zijn.“  

Maar goed, de jongeren die denken dat ze al goed kunnen rijden zullen zich niet aanmelden.. 

“Er zijn twee groepen die op dit event afkomen: de bravoure groep die denkt alles al wel te weten, maar dat graag stoer aan vrienden wil laten zien. En de angstige, onzekere groep die graag wil verbeteren en bijleren. Jongeren die zelf vinden dat ze al goed rijden willen we óók uitnodigen om zich aan te melden. Want je steekt altijd wel iets op van zo’n rijvaardigheidstraining!” 

Samen met Veilig Verkeer Nederland 

Ford trekt samen op met Veilig Verkeer Nederland (VVN), die als missie heeft dat iedereen veilig over straat kan. “Als we eenmaal ons rijbewijs hebben gehaald, denken we dat we zijn uitgeleerd”, vertelt Rob Stomphorst van VVN. “Alleen nemen onervaren bestuurders soms verkeerde beslissingen en weten zij in gevaarlijke situaties niet altijd op de juiste manier reageren. Dat heeft meestal te maken met een gebrek aan ervaring en, niet te vergeten, met afleiding door vrienden en smartphones.”  

‘Meedoen is makkelijk’; als we deze tips allemaal gaan toepassen, gaat er veel veranderen op de weg…

Smartphones 

Want juist smartphone gebruik (nummer één ergernis op de weg) zorgt voor veel ongevallen. 

Eén onderdeel van de training gaat over afleiding op de weg door mobiele telefoons. Deelnemers stappen in een auto en worden bewust afgeleid door de instructeur om zo de gevolgen van afleiding direct te ervaren

Wist je dat…

…er een nieuwe campagne van Veilig Verkeer Nederland komt die gaat over smartphonegebruik onderweg?

…de straf voor smartphonegebruik onderweg mogelijk gelijk gesteld gaat worden aan rijden onder invloed?

…veel bedrijven inmiddels een policy hebben over smartphonegebruik (achter het stuur)?

…er verschillende apps zijn die je helpen de telefoon onderweg niet te gebruiken? Bijvoorbeeld apps die automatisch een antwoord versturen naar de zender van een bericht met de mededeling ‘dat je onderweg bent en pas antwoordt als je op de plek van bestemming bent’.

Laat jij je onderweg door je telefoon afleiden?

Tegelijkertijd loopt de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ van VVN 

“De campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ gaat over schoolkinderen en Ford richt zich met ‘Share the road’ op fietsers in het algemeen,” gaat Rob verder. “Je als automobilist kunnen verplaatsen in die fietser en andersom, sluit naadloos aan op ons verhaal. Het doel van onze VVN-campagne is om automobilisten vooral te waarschuwen dat er weer grote groepen kinderen op pad gaan. Dat ben je na de zomerperiode niet meer gewend. Het aantal auto’s op de weg daalt in de zomervakantie van circa 8 miljoen naar ongeveer 4,5 miljoen. Zodra al die auto’s ineens weer terug op de weg zijn, is het even wennen aan elkaar.” 

Waarom is het nou zo belangrijk om elk jaar weer aandacht aan de schoolgaande kinderen te besteden? 

“Omdat ieder jaar een piek te zien is in het aantal ongevallen in de confrontatie met fietsers en voetgangers”, verklaart Rob. “Al sinds de jaren ’80 zie je het aantal verkeersongevallen stijgen in de maand september. Het is heel lastig om die piek omlaag te krijgen. En dat heeft te maken met de omgang met elkaar in het verkeer. Het is een gedragskwestie. Wij proberen daarom om het onderlinge begrip te vergroten.” 

Dus het zijn eigenlijk kleine stapjes die we met elkaar kunnen zetten om daarmee onderlinge tolerantie en begrip te vergroten en de verkeersveiligheid te vergroten 

“Nou, daarmee vat je het eigenlijk heel goed samen. Dat is de kern.” 

Doe de The Dutch Reach!

‘The Dutch Reach’ is een internationale term is voor het openen van je portier met de hand die daar het verst vandaan. Door met je rechterhand je bestuurdersdeur te openen, ben je noodgedwongen om iets bij te draaien. Daardoor kijk je automatisch over je schouder zie je beter of er iets aan komt!

Hoe zit het met bedrijfswagens en verkeersongevallen? 

“We kennen natuurlijk allemaal de bestelbusjes die ’s morgens vroeg en aan het eind van de dag met vakmannen van huis naar de bouwplaats en andersom rijden. Die mensen maken lange dagen en rijden daarbij ook nog eens veel kilometers. Hoe uitgeslapen ben je dan? Dat is een onderwerp dat we bij de kop moeten pakken” zegt Rob. 

Wat zouden we nu in ieder geval al kunnen doen om iets te doen aan de verkeersveiligheid? 

“Eigenlijk geldt voor alle weggebruikers hetzelfde: je moet ogen in je rug hebben…” aldus Rob. Houdt je in ieder geval aan de geldende maximum snelheid. Alcohol en verkeer gaan niet samen. En de smartphone gebruiken onderweg is natuurlijk ook not-done. Gebruik je ‘m als routeplanner? Stel de route dan in voordat je gaat rijden. Hetzelfde geldt trouwens voor het aanzetten van muziek. Probeer echt te voorkomen dat je met andere dingen bezig gaat dan je rijdtaak. Want de afleiding van de telefoon is enorm, daar kunnen we met z’n allen gewoon niet van afblijven, helaas. En dat heeft dan weer te maken met ‘the fear of missing out’: angst om er niet bij te horen als je een berichtje niet snel genoeg beantwoordt. Dat hebben wij onszelf aangepraat, hé? Het hóeft niet!”  

En jullie roepen vanuit VVN op om schoolroutes te vermijden… 

“In de weken direct na de start van de scholen vragen wij om alert te blijven bij het passeren van scholieren op de fiets en bij oversteeksituaties. Zodra het werk begint en ook de scholen starten, is het voor iedereen weer even wennen aan de drukte in het verkeer. Kinderen en jongeren zijn sneller afgeleid, schatten risico’s minder goed in en groepsdruk speelt een belangrijke rol. Als automobilist is dat goed om te weten, wanneer je ze een rare manoeuvre ziet maken. Naast verkeerseducatie op school is verkeersopvoeding thuis net zo belangrijk. Er moet een nieuwe sociale norm komen: breng je kind lopend of op de fiets naar school. Op die manier kunnen de jonge scholieren wennen aan de schoolroute en verkeersgedrag aanleren”, aldus Rob. 

Sebastiaan, nog even terug naar jou. In Nederland rijden ruim 883.000 lichte bedrijfswagens rond; mogen jonge bestelautobestuurders zich ook opgeven voor Driving Skills for Life? 

“Of je nou als pakketbezorger, bouwvakker, koerier of anderszins met een bestelauto werkt; bij ons is iedereen tot 24 jaar met een geldig rijbewijs welkom.” En reken er maar op dat je er iets van opsteekt, want de onderwerpen die worden bespreken zijn voor de bestelwagenbestuurder net zo relevant -of misschien wel relevanter- als voor de personenautobestuurder. “En dus,” besluit Sebastiaan, “wil ik tegen iedere jonge bestuurder zeggen: geef jezelf op voor Driving Skills for Life!” 

 

Driving Skills for Life rijvaardigheidstraining

De rijvaardigheidstraining Driving Skills for Life wordt gratis door Ford aangeboden en helpt je met een halve dag training een nog betere en veiligere chauffeur te worden. Je leert onder andere gevaren te herkennen, een noodstop te maken, snelheid te beheersen en afleiding tijdens het rijden te weerstaan.

Wat? Ford Driving Skills for Life #FordDSFL

Prijs? Gratis

Voor wie? Automobilisten t/m 24 jaar (ouders zijn welkom om te komen kijken)

Wanneer? 28, 29 en 30 September 2018

Waar? Rijvaardigheidscentrum Lelystad

Inschrijven: www.drivingskillsforlife.nl

Geef jij je op voor het event? Laat het ons weten! We horen graag van je waarom je je hebt aangemeld en na afloop hoe je het hebt ervaren.

Mail naar: jouwbedrijfswagen@vakmedianet.nl

Reageer op dit artikel