artikel

Kun jij met een elektrische bestelwagen uit de voeten?

Gebruik

In Nederland rijden circa 876.000 bestelauto’s rond. Dit zijn voor het overgrote deel bestelauto’s op diesel. Slechts een zeer klein deel (0,3%) is een elektrische variant. Dit becijfert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘Elektrisch op bestelling?’.

Kun jij met een elektrische bestelwagen uit de voeten?

De diesel-bestelauto’s veroorzaken emissies en zorgen voor een slechte luchtkwaliteit, begint KiM haar verhaal. “Ondernemers kunnen op verschillende manieren gestimuleerd worden om de overstap naar schone elektrische bestelauto’s te maken. Dat kan door ze een goed beeld te geven van de totale kosten, de actieradius en het aanbod van elektrische bestelauto’s. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van psychologische en sociale argumenten. Zo kan gebruikservaring tot een positiever oordeel leiden, evenals de inzet van rolmodellen die al van elektrische bestelauto’s gebruikmaken.”

Aanzienlijk deel ondernemers kan met elektrische bestelwagen uit de voeten

De huidige generatie elektrische bestelauto’s heeft een actieradius die lager ligt dan die van bestelauto’s op diesel. Bij een volle accu ligt het bereik op ongeveer 150-170 km. Wanneer we uitgaan van een actieradius van 100 km (in de praktijk ligt de actieradius lager dan de fabrikant opgeeft) kan nog steeds een aanzienlijk deel van de ondernemers met een elektrische bestelauto uit de voeten. Een ruwe inschatting van het vervangingspotentieel bij de huidige technologie ligt in de orde van 10% tot 25%, zeggen de onderzoekers. “Gezien het kleine aandeel elektrische bestelauto’s is dus nog een aanzienlijke groei mogelijk.”

Banketbakker met zonnepanelen op bestelauto
De elektrische bestelauto met zonnepanelen van de Haagse banketbakker Borsboom Banket & Catering is niet te missen. De auto heeft een eigen parkeerplek met laadpaal pal voor de deur. Bovendien is de auto uitgevoerd in hard roze, de bedrijfskleur van de zaak. Eigenaar Mark Langeree vindt het “een van de beste investeringen” die hij ooit heeft gedaan. “De auto rijdt lekker, is goed voor het milieu en je moet meegaan met de ontwikkelingen”. Langeree bevindt zich met zijn elektrische bestelauto in de voorhoede. In Nederland rijden er nog maar heel weinig rond. Begin 2018 waren het er ongeveer 2300.

Dankzij subsidie kan elektrische bestelauto zich meten

Verschillende argumenten spelen bij de aanschaf van (elektrische) voertuigen een rol: situationeel, psychologisch en sociaal. Bij situationele factoren gaat het om de totale kosten (de Total Cost of Ownership (TCO)), de actieradius en het beschikbare aanbod. Het blijkt dat de elektrische bestelauto’s zich dankzij gemeentelijke subsidies wat betreft de TCO nu al vaak kunnen meten met de conventionele bestelauto’s op diesel. Ook de beperktere actieradius is voor veel ondernemers niet problematisch. Het aanbod aan elektrische bestelauto’s is op dit moment nog beperkt. Dit gaat de komende jaren echter veranderen.

Lees hier het hele rapport genaamd ‘Elektrisch op bestelling’.

Merkentrouw, gebruikservaring en imago

Tot de psychologische overwegingen behoren merkentrouw, gebruikservaring en imago, zegt het KiM. “Veel ondernemers zijn trouw aan hun vaste merk bestelauto. Het beperkte elektrische aanbod – de markt wordt op dit moment gedomineerd door Nissan en Renault – is om die reden een rem op de verkoop. Gebruikservaring, bijvoorbeeld in de vorm van proefritten, kan leiden tot een positief oordeel over elektrische bestelauto’s. Verder is een deel van de ondernemers gevoelig voor het ‘groene’ en innovatieve imago dat met een elektrische bestelauto wordt uitgedragen.”

Reageer op dit artikel