artikel

Bedrijfswagens rijden vaker op groen gas, maar wat is dat nu precies?

Gebruik

Transporteurs en bedrijven rijden steeds vaker op groen gas. Er komt meer groen gas beschikbaar en het aantal auto’s dat op groen gas kan rijden neemt de komende jaren verder toe. Evenals het aantal tankstations. Maar wat is groen gas precies?

Bedrijfswagens rijden vaker op groen gas, maar wat is dat nu precies?

Groen Gas Nederland geeft uitleg: Groen gas (bio-CNG) en bio-LNG worden gemaakt uit afvalstromen (biomassa) als rioolslib, stortgas (gas uit gestort afval of vuilnis), mest en GFT. De productie van groen gas neemt geen ruimte in beslag ten koste van de voedselproductie. Groen gas is daarmee de enige biologische brandstof die niet concurreert met de voedselproductie.

Minimaal 73 procent minder CO2-uitstoot

Groen gas beperkt de CO-uitstoot veroorzaakt door het wegverkeer met minimaal 73% ten opzichte van fossiel aardgas. Groen gas wordt geproduceerd door biomassa te vergisten. Bij de vergisting van groen gas komt weliswaar CO2 vrij, maar dezelfde CO2 is kort daarvoor bij de totstandkoming van de biomassa geabsorbeerd uit de atmosfeer (door de groei van planten, grassen en andere gewassen). Fossiele brandstoffen daarentegen brengen nieuwe CO in de lucht die lag opgeslagen onder het aardoppervlak.

In het Nederlandse gasnet geïnjecteerd

Groen gas ontstaat door biomassa te vergisten en wordt over het algemeen in het Nederlandse gasnet geïnjecteerd. Zo komt het onder meer beschikbaar voor tankstations. Het gas moet uit minimaal
82% methaan bestaan. Door het te zuiveren van onder andere CO2 wordt biogas opgewaardeerd naar de standaardkwaliteit gas die door het gasnet van Nederland stroomt. Op dat moment spreken we van groen gas.

Gecomprimeerd en onder hoge druk

Bij het tankstation, dat is aangesloten op het gasnet, wordt het groen gas gecomprimeerd en onder hoge druk in de tank van een voertuig gepompt. Het tankstation levert dus bio-CNG (Compressed Natural Gas gemaakt van groen gas). Injecteren via het gasnet betekent dat er geen tankwagens nodig zijn; er is minder transport over de weg. Ook dat leidt weer tot minder uitstoot.

Je kunt gas ook afkoelen, dan heb je LNG

In plaats van biogas op te waarderen tot de standaard van het Nederlandse aardgas, kan het ook worden afgekoeld naar −163 °C om het gas als vloeibare transportbrandstof (bio-LNG) in te zetten. Vloeibare LNG heeft drie keer meer energie in een volume-eenheid dan aardgas. Bio-LNG is daarmee vooral geschikt voor zwaardere transportmiddelen als vrachtwagens en schepen. Nederland is met bijna 400 trucks koploper in Europa wat betreft LNG. Bio-LNG is zeer zuiver en bestaat voor 95% uit methaan. Het heeft daardoor een beter rendement dan groen gas. LNG kent wel een paar nadelen. Het wordt
vloeibaar gemaakt door koeling van biogas. De vloeibare LNG moet zowel bij de producent bij het tankstation en in het voertuig opgeslagen worden in een goed geïsoleerde (cryogene) tank. Transport via het aardgasnet is niet mogelijk. Daarom wordt bio-LNG meestal gedistribueerd over de weg.

Tankstations met aardgas en groen gas

Zowel de Rijksoverheid, lokale overheden als ondernemers hebben flink geïnvesteerd in de noodzakelijke tankinfrastructuur. Dit heeft geleid tot een landelijk dekkend netwerk van CNG-tankstations. Het aantal openbare tankstations waar aardgas en groen gas worden aangeboden, bedroeg in 2016 ongeveer 155. Dat netwerk groeit naar 250 tankstations in 2020. CNG-vulpunten zijn steeds meer te vinden bij reguliere tankstations en vlakbij op- en afritten naar snelwegen. In totaal telt Nederland ongeveer 4.000 tankstations. Momenteel is 1 op de 26 stations dus een CNG-tankstation.

Groengas Nederland heeft een pagina met bedrijfswagens die op groengas rijden. Die modellen hoeven niet meer omgebouwd te worden.

Reageer op dit artikel